Τρόπος Πληρωμής Φορολογικών Οφειλών μετά από έκδοση Ειδοποίησης Επιβολής Φορολογίας

ΠΗΓΗ

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η πληρωμή φορολογικών οφειλών που προκύπτουν μετά από έκδοση ειδοποίησης επιβολής φορολογίας, πραγματοποιείται ΜΟΝΟ μέσω Ηλεκτρονικής Τράπεζας (internet banking) και ΟΧΙ μέσω της πλατφόρμας JCCsmart.

Για την πραγματοποίηση πληρωμών μέσω internet banking ακολουθείστε τα πιο κάτω βήματα:
1. Μεταβείτε στη Φορολογική Πύλη (https://taxportal.mof.gov.cy)
2. Συνδεθείτε στην Πύλη, με τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την είσοδο σας στο TAXISnet.
3. Επιλέξτε «Κατάσταση οφειλών»
4. Πατήστε στο είδος φορολογίας που σας ενδιαφέρει
5. Ανακτήστε τον Αριθμό Αναφοράς Πληρωμής (τελευταία στήλη δεξιά) και το ποσό της συνολικής οφειλής
6. Mεταβείτε στην ηλεκτρονική σας τράπεζα και καταχωρήστε τον Αριθμό Αναφοράς Πληρωμής και το ποσό πληρωμής στην ενότητα «Τμήμα Φορολογίας» της τράπεζας σας .

Οι πιο πάνω πληρωμές εμφανίζονται στη Φορολογική Πύλη «Κατάσταση Πληρωμών», μετά την πάροδο τριών (3) εργάσιμων ημερών από την πραγματοποίηση των πληρωμών.

Περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος
www.mof.gov.cy/tax στην ενότητα Αρχική Σελίδα-e -Υπηρεσίες-e-Πληρωμές

error: Content is protected !!
Share This