Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, έχει αρχίσει η υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2022 μέσω του συστήματος TaxisNet στη διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy.

Με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (ΚΔΠ 373/2022). υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2022 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι των
οποίων το μικτό ολικό εισόδημα για το έτος 2022, υπερβαίνει το ποσό των 19.500 ευρώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της Δήλωσης, είναι η ηλεκτρονική εγγραφή στο σύστημα TaxisNet – Άμεσης Φορολογίας.

Η τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2022 και πληρωμής του οφειλόμενου φόρου είναι η 2α Οκτωβρίου 2023 (ΚΔΠ183/2023)

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης, κάτω από το εικονίδιο «TAXISnet – Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2022».

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!
Share This