Παράταση, μέχρι 31 Οκτωβρίου 2023, Υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2022 και Πληρωμής Φόρου/Εισφορών

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών παρατείνεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023 η
εμπρόθεσμη υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2022 και η πληρωμή τυχόν οφειλόμενου φόρου/εισφορών που προκύπτουν με βάση τη
Δήλωση.

Υπενθυμίζεται ότι, υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2022 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι, των οποίων το μικτό
ολικό εισόδημα για το έτος 2022 είναι μεγαλύτερο από 19.500 ευρώ.

Η υποβολή της Δήλωσης πραγματοποιείται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω τηςυπηρεσίας TAXISnet – Άμεσης Φορολογίας στο https://taxisnet.mof.gov.cy .

Σε περίπτωση που προκύπτουν οφειλές με βάση τη Δήλωση, αυτές μεταφέρονται αυτόματα στη Φορολογική Πύλη – Κατάσταση Οφειλών. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας, έχουμε αναρτήσει οδηγό για πληρωμές τον οποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε.

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!
Share This