Διαγραφή εγγεγραμμένων εταιρειών λόγω μη καταβολής του Ετήσιου Τέλους

Διαγραφή εγγεγραμμένων εταιρειών λόγω μη καταβολής του Ετήσιου Τέλους

ΠΗΓΗ Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαγραφή των εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 327 (2Α) (β) του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Ο Έφορος Εταιρειών δύναται να διαγράψει εταιρεία από το μητρώο, σε...
Διαγραφή εγγεγραμμένων εταιρειών λόγω μη καταβολής του Ετήσιου Τέλους

Η 31η Ιουλίου 2022 η τελευταία ημερομηνία υποβολής των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και άλλων νομικών οντοτήτων

Η 31η Ιουλίου 2022 η τελευταία ημερομηνία υποβολής των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και άλλων νομικών οντοτήτων ΠΗΓΗ Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,...
Διαγραφή εγγεγραμμένων εταιρειών λόγω μη καταβολής του Ετήσιου Τέλους

Καταβολή ετήσιου τέλους Εφόρου εταιρειών 2022

Καταβολή ετήσιου τέλους  Κάθε εγγεγραμμένη, στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, εταιρεία οφείλει να καταβάλει ετήσιο τέλος ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350), μέχρι και την 30η Ιουνίου, κάθε έτους λειτουργίας της. Σημειώνεται ότι εταιρεία που καταβάλει εκπρόθεσμα το...
Διαγραφή εγγεγραμμένων εταιρειών λόγω μη καταβολής του Ετήσιου Τέλους

Παράταση χρόνου υποβολής των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων

Παράταση χρόνου υποβολής των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων ΠΗΓΗ Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, το Τμήμα ανακοινώνει ότι ο χρόνος καταχώρισης των στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων στο...
error: Content is protected !!